Keep momentum
– Together

Strategi for VisitAarhus 2025

Turismen har i de senere år skabt flere jobs og mere vækst til Aarhus end nogensinde før. Den positive udvikling er ikke kommet af sig selv. Det er en vækst med vilje. Skabt af en bred vifte af investeringer fra offentlige og private parter. Og rejsen skal fortsætte. Her er VisitAarhus' strategiske plan for, hvordan VisitAarhus kan og vil bidrage til, at turismen i de kommende år fortsat kan være med til at udvikle Aarhus, Region Midtjylland og Danmark som helhed.

Must win battles

Vi skal samle turismekræfterne

VisitAarhus og vores partnere har skabt en fælles form og facon på markedsføringen af Aarhus inden for byens kerneforretninger: City-breaks, cruises samt møder og kongresser. Vi skal fortsætte et stærkt fokus på en koordineret turismeindsats og udvikling af fælles platforme, kampagner og partnerskaber.

Vi skal tænde nye ledestjerner

Kulturhovedstadsprojektet har været en fælles ledestjerne og ”gamechanger” for Aarhus, der har samlet energierne i både kulturlivet og i turismens virksomheder til stor gavn for byen som helhed. VisitAarhus vil fortsat være med til at udvikle ideer, skabe opbakning til de næste ledestjerner for Aarhus samt fastholde og udvikle de gode initiativer fra kulturhovedstadsåret.

Vi skal vækste som international kongresby

Vi skal omsætte Aarhus’ unikke muligheder for at realisere et større potentiale som international kongresby med udgangspunkt i tre faktorer:

  • Aarhus får i kraft af mere hotel- og kongreskapacitet mulighed for at være vært for flere og større møder og kongresser.
  • Der investeres i disse år betydelige midler på at opbygge stærke faglige kompetencer i Aarhus-regionen.
  • Kulturhovedstadsåret har skabt en stigende opmærksomhed på Aarhus som en attraktiv by for inspiration, forretning og relationer.

Vi skal "connecte" Aarhus

Vi skal bidrage til at etablere en øget og mere systematisk indsats for tiltrækning af internationale flyruter til Aarhus. I samarbejde med Aarhus Airport, Aarhus Kommune og andre offentlige og private parter aktører vil vi tage initiativ til at etablere et ruteudviklingsprogram, Aarhus Connected, med Aarhus som knudepunkt. Formålet er, at

  • fremme erhvervslivets adgang til internationale markeder
  • fremme den internationale turisme
  • skabe et stærkere grundlag for tiltrækning af udenlandsk arbejdskraft og virksomheder

Vi skal fastholde og udvikle gæsteservicen - the Aarhus way

Aarhus opnår høje karakterer for sin gæsteservice. Vi vil prioritere vores gæsteservice højt i de kommende år via et stærkt fokus på frivillighed, tilgængelighed, digital gæsteservice og ved at være fysisk til stede der, hvor gæsten er.

Vi skal skabe en regional markedsplads med Aarhus som værdiskaber

Med afsæt i Aarhus' internationale brand vil vi styrke turismens værdiskabelse i hele Midt- og Østjylland via blandt andet fælles branding og markedsføringsplatforme, strategiske partnerskaber og dataanvendelse.

Vi skal markedsføre Aarhus strategisk og bredt

Turismearbejdet skal bruges strategisk til at markedsføre og udvikle Aarhus samt understøtte Aarhus Universitet og byens virksomheder uden for turismeindustrien. Via en integreret city marketing skal vi skabe større slagkraft i markedsføringen af Aarhus og bidrage til at udnytte offentlige og private ressourcer effektivt.

Download

Strategien i sin fulde længde

PDF

Strategien i en nøddeskal

PDF

Infographics

PDF